Jacobsmarkt

Jacobsmarkt

De naam van het plein verwijst naar de Jacobse school die hier was gevestigd. De onderwijswet Van Humbeeck (1878) bepaalde dat de gemeenten een officiële school moesten hebben en geen vrije scholen meer mochten subsidiëren. Hierop barstte de schoolstrijd los en een katholiek schoolcomité werd opgericht. Op de hoek van de Sint-Antoniusstraat en de Leopoldstraat werd een katholieke jongensschool opgericht. A.F. Jacobs legde zijn ambt in de stedelijke school neer en werd hoofdonderwijzer van de nieuwe school.

De school groeide zo sterk dat ze in 1894 verhuisde naar de Warandestraat waar men in de voormalige fabriek van Glénisson kon beschikken over twaalf klaslokalen en een speelplaats. De school werd naar de hoofdonderwijzer Jacobse school genoemd.

Vandaag is de Jacobsmarkt omgeven door erkende serviceflats, enkele woningen en appartementen. Het plein tussen de achterkant van het stadhuis en de Jacobsmarkt is ook helemaal terug aangelegd. Je kunt er een kunstwerk bezichtigen dat verwijst naar het grafisch verleden van Turnhout.

Bron: DE KOK, H. en LANDUYT, L. (2009), Turnhout in straatnamen, Turnhout, Bepols Publishers.