Toegankelijkheidsverklaring

Stad Turnhout wil digitaal toegankelijk zijn en wil iedereen op een gebruikersvriendelijke manier toegang geven tot online informatie en dienstverlening van goede kwaliteit.

Dit gebeurt overeenkomstig het bestuursdecreet van 7 december 2018 dat de Richtlijn (EU) 2016/2102 van het Europees Parlement en de Raad omzette.

Een toegankelijke website betekent dat de website bruikbaar en begrijpelijk is door elke burger met of zonder beperking. Iedereen moet de informatie op de website eenvoudig kunnen gebruiken en bekijken, dus ook slechtzienden, blinden, slechthorenden, doven en personen met een andere beperking. Europa legde hiervoor regels op aan de overheden.

Deze toegankelijkheidsverklaring geeft aan in welke mate onze websites voldoen aan de vooropgestelde richtlijnen. De toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de website www.turnhout.be en op de deelsites die op hetzelfde cms-platform (eGo van Tobania Public) draaien. De deelsites die op een ander cms-platform draaien, werden nog niet gescreend. In het kader van toegankelijkheid werken we aan de screening en optimalisering van die deelsites.

Maatregelen om de toegankelijkheid te verbeteren

Om de toegankelijkheid van onze websites te verhogen heeft Stad Turnhout de volgende maatregelen geïmplementeerd:

 • Toegankelijkheid is vanaf de start onderdeel van alle stappen in het ontwerp-, bouw- en redactionele proces van onze website. Het platform waarmee onze website is opgebouwd (eGo van Tobania.Public), werd ontwikkeld met toegankelijkheid in het achterhoofd.
 • Wij lieten onze website testen op toegankelijkheid door onafhankelijke deskundigen en dit zowel voor de functioneel-technische onderdelen als de redactionele aspecten. Gevonden knelpunten trachten wij zo snel mogelijk op te lossen.
 • We lichten onze redacteurs en webmasters zo goed mogelijk in over toegankelijkheid zodat zij in staat zijn de toegankelijkheid van onze website op peil te houden. We voorzien in continue opleidingen in toegankelijkheidsstandaarden.
 • We nemen webtoegankelijkheid op in onze communicatiestrategie en in onze interne en externe richtlijnen.
 • Technische optimalisaties trachten we bij elke update van de website mee te nemen.
 • Bij de opmaak van een nieuwe website wordt met alle toegankelijkheidseisen rekening gehouden.

Niveau van conformiteit aan de toegankelijkheidsstandaard

De Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) bevat de standaarden op het vlak van toegankelijkheidsvereisten voor mensen met een beperking.

De websites van Stad Turnhout zijn gedeeltelijk conform aan Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) versie 2.1 niveau AA.

De kwalificatie “gedeeltelijk conform” is omdat er enkele delen van onze website niet volledig conform deze regels zijn. We doen onze uiterste best om alle onderdelen zo toegankelijk mogelijk te maken. Een aantal problemen kunnen met relatief kleine ingrepen worden verholpen. Een deel dient te gebeuren door onze websitebouwer. Hij werkt hiervoor aan een duurzame en toekomstgerichte oplossing. We streven er naar om de problemen op te lossen tegen eind 2021.

Niet toegankelijke inhoud

Volgende onderdelen zijn niet (volledig) toegankelijk:

 • Webformulieren:
  Bij het invullen van webformulieren zullen burgers die aangewezen zijn op het gebruik van een “screen reader” moeilijkheden ervaren. 
 • Afbeeldingen: 
  Niet al onze afbeeldingen bevatten een betekenisvolle alternatieve tekst. 
 • Online kaarten:
  Online kaarten zijn niet toegankelijk. Echter is deze informatie ook in tekstvorm beschikbaar, waardoor je geen informatie mist.
 • Tekstpagina’s:
  Een aantal tekstpagina’s zijn niet of maar deels gestructureerd met koppen. Hierdoor is het voor de gebruiker moeilijk om snel een pagina te ontleden. Daarnaast is het doel van bepaalde ‘lees meer’ enkel af te leiden aan de hand van de omliggende tekst.
 • Visuele weergave van tekst: de contrastverhouding van sommige onderdelen bevindt zich onder de drempelwaarde.
 • Doorzoeken van nieuwsberichten en activiteiten: Niet alle functionaliteit is bedienbaar via een toetsenbordinterface. De toetsenbordfocus is niet altijd zichtbaar.

Onevenredige last

Bepaalde informatie wordt aangeboden als pdf. Stad Turnhout kan niet garanderen dat al deze bestanden aan de webrichtlijnen voldoen. Wij werken er op dit moment aan om het aanbod van ontoegankelijke pdf-bestanden af te bouwen. Die bestanden proberen we zoveel mogelijk te vervangen door goede pdf-bestanden (type A1A) of we zorgen indien mogelijk voor een alternatief, zoals een losse tekstpagina. Heb je nood aan een toegankelijke versie van dit bestand, vraag het dan aan het webformulier. Wij engageren ons om een toegankelijke versie te bezorgen binnen de 30 werkdagen.

Onderbouwing toegankelijkheidsverklaring

Deze toegankelijkheidsverklaring werd opgesteld op 1 december 2020. Deze toegankelijkheidsverklaring is voor het laatst herzien op 1 december 2020.

De verklaringen die in deze toegankelijkheidsverklaring worden afgelegd, zijn juist en gebaseerd op een feitelijke evaluatie van de naleving door de websites van de vereisten van Richtlijn (EU) 2016/2102, namelijk een beoordeling door derde partij Eleven Ways.

Feedback en handhaving

Kom je een probleem tegen met de toegankelijkheid van de website? Heb je vragen over webtoegankelijkheid of wens je toegankelijk informatie die naar jouw mening onvoldoende ontsloten is? Meld dit dan via het webformulier.

Ben je niet tevreden van een antwoord op je vraag of verzoek? Neem dan contact op met de klachtencoördinator.