Park Heizijdse Velden en Stadsboerderij

Heizijdse velden

Tussen verschillende woonclusters in, richtte het stadsbestuur een nieuw park in waar het goed is om te voetballen, te ontspannen en te spelen. Er zijn ligweiden, open veldjes, volkstuintjes, een boomgaard, een hondenspeelweide, een waterpoel … Elke nieuwe woning in het gebied moet een stuk grond afstaan om het park uit te breiden, en zo groeit het park mee met de buurt.

In 2008 kocht Stad Turnhout een oude, vervallen hoeve langs de Veldekensweg, midden in het gebied van de Heizijdse velden. De hoeve is ondertussen gerenoveerd tot een Stadsboerderij die een kinderboerderij combineert met een zorgboerderij. De Stadsboerderij omvat een moestuin met oude en vergeten groenten, een zelfoogsttuin, een snoeptuin, een kruidentuin en een zintuigentuin. Daarnaast wonen er een groot aantal dieren en is er plaats gemaakt voor een wriemelbeestjeshoek, een insectenmuur, een bijenhotel …