Slag van Turnhout

Slag van Turnhout

800 jaar geleden was Turnhout een kleine nederzetting rond het jachtslot van de hertogen van Brabant. Het hertogdom omvatte toen zowat het huidige Noord-Brabant (BL) met 's Hertogenbosch en de provincies Antwerpen en Brabant. Hertog Hendrik I schonk stadsrechten aan een aantal Kempische gemeenten, waaronder Turnhout.

De stad werd nooit omwald en viel dus regelmatig ten prooi aan rondtrekkende legers of bendes. Maar Maria van Brabant en Maria van Hongarije gaven een nieuw elan aan de stad. En via Amalia van Solms, weduwe van Frederik Hendrik van Oranje, is de Nederlandse koning nog steeds heer van Turnhout.

Heldhaftige patriotten

Op 27 oktober 1789 naderden 3 500 geoefende en goed bewapende Oostenrijkers Turnhout. Een aanzienlijk gedeelte van de patriotten verschanste zich achter de kerkhofmuur van de Sint-Pieterskerk. De eerste Oostenrijkse aanval vond plaats aan het begin van de Gasthuisstraat. Nadat ze het gasthuis binnenvielen en beroofden barstte de werkelijke strijd uit. De patriotten, actief geholpen door vele burgers, bekogelden de vijand, zodat ter hoogte van de Hofpoort de Oostenrijkers langs alle kanten werden aangevallen. 

Vier uur later kende de Slag van Turnhout een einde met de eerloze terugtrekking van het keizerlijke leger. Deze gebeurtenis vormde de aanzet tot een klein jaar onafhankelijkheid en als het ware de prelude voor de definitieve onafhankelijkheid in 1830.

vzw Herdenking Slag van Turnhout

De vzw Herdenking Slag van Turnhout werd opgericht in 1987. Zij organiseren en coördineren activiteiten die de 'Slag van Turnhout 1789' regelmatig herdenken. Ook organiseert de vzw activiteiten die tot doel hebben Turnhout te promoten. Hun reilen en zeilen kun je volgen op de website.