Tuin Natuurpunt Museum

Tuin Natuurpunt Museum

Achter het gebouw van het Natuurpunt Museum schuilt er een verrassend diepe tuin. Die is ingericht als natuurtuin, en vormt zo een groene long in het centrum van de stad. De tuin bevat nog veel oorspronkelijk elementen, vooral houtgewassen als de monumentale wierookcypres. Verder zijn nieuwe elementen toegevoegd, waaronder de insectenhoek met een bijenhotel en een educatieve poel. Die poel wordt gevoed met het dakwater van het huis. Langs het pad is een bloemenweide ingezaaid. Met de restanten van de opgebroken parking werd een rotstuintje gebouwd. Houtstapels zorgen voor schuil- en overwinteringsplaatsen voor kleine zoogdieren.