Turnhout, stad van vrouwen

Geleide stadswandeling 'Turnhout, stad van vrouwen'

De adellijke vrouwen van Turnhout, Maria Van Brabant, Maria Van Hongarije en Amalia Van Solms hebben in een ver verleden onze stad macht en aanzien gegeven. Toch zijn zij niet de enige dames die de hoofdstad van de Kempen maakten.

Tijdens de wandeling leren we zakenvrouwen kennen zoals Josephine du Four-Dessauer, eigenares van Brepols, en Fanny Diercxsens-Aubergé, verzetsheldin tijdens de Eerste Wereldoorlog. Zuster Maria-Jozefa, directrice van het Heilig Graf, verwierf naam en faam door de vernederlandsing van het onderwijs. Clara Dresselaers was de vroedvrouw tijdens de eerste helft van de twintigste eeuw en hielp zowat zevenduizend moeders bij hun thuisbevalling. Grootjuffrouw Johanna De Boer, de laatste begijn van Turnhout, mogen we zeker ook niet vergeten.

De aanwezigheid van vrouwen in Turnhout is opvallend. Sterke vrouwen maken geschiedenis. De stadswandeling duurt twee uur.

Hoe gaat het in zijn werk? 

De wandeling 'Turnhout, stad van vrouwen' reserveer je minstens drie weken op voorhand via Toerisme & UiT. Vermeld daarbij:

  • de gewenste datum
  • het tijdstip van het bezoek
  • de grootte van je groep (maximum 25 personen per gids) 
  • contactgegevens

De kostprijs per gids bedraagt 60 euro (vanaf het derde uur komt er per begonnen uur 25 euro bij). Er wordt ook een eenmalige dossierkost van 5 euro aangerekend. Toerisme & UiT legt de gids(en) vast en bezorgt je een reservatiebevestiging voor het bezoek. Nadien krijg je een factuur toegestuurd voor het betalen van de gids en de dossierkost. Je komt op de afgesproken dag en tijdstip met je groep naar naar de voorziene startlocatie van de wandeling.In geval van annulering, moet je Toerisme & UiT steeds zes kalenderdagen op voorhand schriftelijk verwittigen. Bij laattijdige annuleringen ben je het bedrag verschuldigd en is er geen annulatie mogelijk.