Deze pagina is niet beschikbaar in het Frans. U kan deze pagina vertalen met Google Translate.

Turnhoutse volksverhalen

Geleide stadswandeling 'Turnhoutse volksverhalen'

Kom meer te weten over de volksfiguren en histories van Turnhout. Vaak zijn ze het onderwerp van vertellingen die van de ene generatie op de andere werden overgeleverd. De volksmond kleurt de ware gebeurtenissen met schalksheid, ironie, zelfspot en zelfs met drama.Tijdens de wandeling moet je jezelf afvragen wat nog waarheid is en waar de fantasie begint.

Stadswandeling duurt twee uur.

Hoe gaat het in zijn werk? 

De stadswandeling ‘Turnhoutse volksverhalen’ reserveer je minstens drie weken op voorhand via Toerisme & UiT. Vermeld daarbij:

  • de gewenste datum
  • het tijdstip van het bezoek
  • de grootte van je groep (maximum 25 personen per gids) 
  • contactgegevens

De kostprijs per gids bedraagt 60 euro (vanaf het derde uur komt er per begonnen uur 25 euro bij). Er wordt ook een eenmalige dossierkost van 5 euro aangerekend. 

Toerisme & UiT legt de gids(en) vast en bezorgt je een reservatiebevestiging voor het bezoek. Nadien krijg je een factuur toegestuurd voor het betalen van de gids en de dossierkost. Je komt op de afgesproken dag en tijdstip met je groep naar naar de voorziene startlocatie van de wandeling.

In geval van annulering, moet je Toerisme & UiT steeds zes kalenderdagen op voorhand schriftelijk verwittigen. Bij laattijdige annuleringen ben je het bedrag verschuldigd en is er geen annulatie mogelijk.